مکانیسم احتمالی بیماریMS

بازدیدها: 53

Image result for ‫بیماری ms‬‎

www.brainworld.ir

محققان یک مکانیسم جدید از ژن مولتیپل اسکلروز (MS) که از طریق تنظیم اپی ژنتیک شروع میشود را شناسایی کردند.مطالعه یک واریانت ژنتیکی محافظت کننده را گزارش می کند که خطر MS را از طریق یک مکانیسم کاهش می دهد .در حالیکه توالی DNAدر سراسر زندگی فرد یکسان باقی می ماند بیان ژن های کد گذاری شده ممکن است با زمان تغییر کند ودر شکل گیری بیماری در افرادی که بطور ژنتیکی مستعد بیماری هستند نقش داشته باشد.

محققان در انیستیتو کارولینسکا در سوئد به تازگی یک مکانیسم جدید از یک ژن که ریسک بیماری MSرا تعیین می کند از طریق تنظیم اپی ژنتیک کشف کردند.آنها همچنین واریانت ژنتیکی محافظت کننده را که ریسک MS را از طریق همان مکانیسم کاهش می دهند را یافتند.

MS یک بیماری التهابی مزمن دستگاه عصبی مرکزی است که اغلب در افراد جوان بروز می کند.بیشتر افراد مبتلا در سنین ۲۰ تا ۴۰ سالگی هستند که اولین علائم بیماری را نشان می دهند.نشانه های اولیه شامل بی حسی دست ها و پاها، اختلالات بینایی و گیجی و همچنین خستگی و افسردگی می باشند.نشانه های بیماری به علت التهاب مغز و نخاع است که غشاء میلین را تخریب می کنند که این غشاء نقش محافظت کننده اعصاب را بر عهده دارد.در حال حاضر هیچ درمانی برای MS وجود ندارد اما فعالیت بیماری اغلب بوسیله دارو درمانی به تعویق می افتد.

در طول مطالعات ۴۰ سال گذشته کشف شده بود که تغییرات ژنتیک در ناحیه HLA(آنتی ژن لکوسیتی انسان) مهمترین ریسک فاکتور برای شکل گیری بیماری است.HLAمولکولهایی را کد گذاری می کند که در سیستم ایمنی شرکت می کنند.با این حال ، ژنهای ویژه و مکانیسم مولکولی بیماری بخوبی مشخص نشده بود.

با استفاده از آنالیز مولکولی و ترکیب چند مطالعه(متا آنالیز) شامل ۱۴۰۰۰بیمار مبتلا به MSو گروه کنترل بیشتر از ۱۷۰۰۰۰نفر فرد سالم ، محققان انیستیتو کارولینسکا دریافتند که افراد با واریانت اصلی     HLA-DRB1*15:01 یک افزایش بیان ژن HLA-DRB1  دارند که ریسک بیماری را افزایش می دهد.محققان همچنین یک تنظیم کننده اپی ژنتیک از بیان HLAرا بعنوان مکانیسمی که این اثر را ایجاد می کند را کشف کردند.

نشانه هایی که بواسطه التهاب در مغز ونخاع ایجاد می شوند باعث تخریب غشاء میلین وصدمه به آکسونها می شوند.این محققان برای اولین بار نشان دادند که مکانیسم اپی ژنتیک می تواند باعث بیماری شوند.آنها این مکانیسم را با واریانت ژنتیک بعنوان خطرناکترین عامل خطر برای شکل گیری MS  ربط دادند.

محققین همچنین یک واریانت ژنی HLA جدید به نام rs9267649 راکشف کردند که خطر شکل گیری MS راکاهش می دهد.این واریانت محافظتی بیان ژن HLA-DRB1 از طریق همان مکانیسم تنظیم کننده اپی ژنتیک، بنابراین خطر ایجادMS را کاهش می دهند.

این امر منجر به راهکار جدیدی برای درمان بالقوه  MSبرمبنای تعدیل اپی ژنتیکی می شود که بطورویژه از بیان ژن بصورت مصنوعی جلوگیری می کند.این مطالعه امیدی است برای افراد مبتلا به MSو دیگر بیماری های autoimmune .تقریبا تمام بیماری های اتوایمین با HLA همراه هستند.

منبع:Neuroscience News

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید