آیا ابر انسان یا موجودی برتر از انسان بوجود می آید؟

بازدیدها: 126

Image result for ‫آیا ابر انسان یا موجودی برتر از انسان بوجود می آید؟‬‎

ابر انسان Super human

مطابق با نظریه گزینش طبیعی(natural selection)یا زنده ماندن سازگارترین گونه که در سال 1859توسط داروین وضع شده در طی تکامل موجودات، انسانها از میمونها بوجود آمده اند. بنا براین انتظار می رود که اگر روند تکامل در موجودات زنده همینطور ادامه یابد با انتخاب طبیعی موجود ی برتر از انسان با نام ابرانسان بوجود آید.

در این صورت ساختار بدنی ابر انسان چگونه است؟ چه برتری هایی دارد؟ ساختار  سیستم عصبی وی چگونه است؟قطعا بخش فرونتال مغز بویژه عالی ترین بخش مغز یعنی کورتکس جلوی پیشانی (prefrontal) رشد بیشتری پیدا می کند. دستگاه های دیگر بدن بجز سیستم عصبی نیز بر حسب اندازه یا عملکرد دچار تغییراتی می شوند مثلا ابر انسان که بسیار متفکر و خلاق فکر می کند غذای کمتری می خورد بنابر این بنظر می رسد دستگاه گوارش و معده کوچکتری نسبت به انسان داشته باشد.بنظر می رسد متغیر های دیگری نیز تغییر کند. آیا قد ابر انسان کوچکتر از انسان است؟

چین خوردگی های قشر مغز ابر انسان بیشتر خواهد بود. وزن مغز ابر انسان بیشتر ازوزن مغز انسان خواهد بود.ابر انسان حافظه قویتری خواهد داشت.آیاابرانسان اضافه وزن ندارد،دروغ نمی گوید و بسیار می خندد.

برخی از دانشمندان به نظریه داروین ایراد می گیرند و می گویند تمام موجودات توسط آفریدگار ، بصورت خلق به یکباره ،آفریده شده اند و از روی تکامل بوجود نیامده اند.اگر این فرضیه درست باشد انسانها باید از بدو پیدایش جهان وجود داشته باشند و لی شواهد دیرینه شناسی عمر انسان را چند صد هزار سال می دانند نه چند میلیون سال. بنابراین بنظر می رسد انسانها نتیجه تکامل طبیعی باشند.

کهن ترین سنگواره یافته شده از انسان اندیشه ورز (HOMO SAPIENS) تنها در سنگ های با لایه عمر 275000 سال پیدا شده اند.

مقدس ترین آموزه آفرینش گرایی چنین است، خدا همه گونه های زندگی، همچنین انسان را، در یک دوره کوتاه و به یک باره که به نام هفته آفرینش شناخته می شودآفریده است.هم زمان، دایناسور ها و انسان و همچنین گوریل ها روی زمین بوده اند.همه زیست گونه ها چند روز کم یا زیاد سن یکسانی دارند.

قطعا ابر انسان بسیار متفکر است. او کرات دیگر را برای زندگی انتخاب می کند.قوه تخیل قوی دارد و در زمان و مکان محدود نمی شود.

آیا شما به ابر انسان یا موجودی برتر و تکامل یافته تر از انسان اعتقاد دارید و آنرا پیش بینی می کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید