آفانتازیا: برخی از افراد نمی توانند تصاویر ذهنی ایجاد کنند

بازدیدها: ۶۸آفانتازیا Aphantasia  با عدم توانایی در ایجاد تصاویر بصری در ذهن مشخص می شود. محققان اساس عصب شناختی این اختلال را کشف می کنند. چند بار یک اقتباس از کتاب را در فیلم یا...