مغز ما هم اثر انگشت مختص به خود دارد

بازدیدها: 13 هر فرد “اثر انگشت” مغزی خاصی دارد و این اثر انگشت در طول زندگی ما تغییر می کند.نتایج این مطالعه به تازگی در Science Advances منتشر شده است. این تحقیقات شبکه ها و...