اثر دوپامین مغز بر رابطه جنسی

چه اتفاقی می افتد وقتی شما یک موش نر را در قفسی با یک موش ماده تنها بگذارید؟ ابتدا یک ارتباط جنسی پر شور را می بینید. سپس تدریجا موش نر از آن ماده خسته می شود. اگر ماده بیشتر بخواهد، نر دیگر نمی خواهد. اما، اگر موش ماده اصلی...