برچسب: اراده آزاد

اراده آزاد Free will ۰

اراده آزاد Free will

بحث اراده آزاد یکی از مهمترین موضوعات قابل توجه و چالش انگیز در علوم اعصاب است که با فلسفه والهیات پیوند خورده است. اختیار یا اراده آزاد به اشتباه آزادی اراده نیز نامگذاری می شود. در انسان‌ها، قدرت یا ظرفیت انتخاب بین گزینه‌ها یا عمل در موقعیت‌های خاص، مستقل از...

مفهوم اراده آزاد free will ۲

مفهوم اراده آزاد free will

آیا ما اراده آزاد داریم یا نداریم؟این سوال خوبی است و سوال بسیار قدیمی است.در واقع از شاخه های سوال قدیمی جبر و اختیار است.اینکه اگر شما به اختیار معتقد باشید به تعبیری می شود گفت عملا به علیت معتقد نیستید.هر یک از عضلات ما که حرکت می کند، نورونی...