ارتباط استرس مزمن با بیماری آلزایمر

بازدیدها: ۱۵استرس مزمن که شامل محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال (HPA) است ممکن است در پیشرفت بیماری آلزایمر نقش داشته باشد. یک بررسی جدید منتشر شده در Biological Reviews چگونگی تأثیر عوامل محیطی و ژنتیکی بر محور HPA...