علف؛ اعتیاد و آسیب روانی یا تفنن و حال خوش؟‌

خرید و فروش و مصرف ماری‌جوانا که در فرهنگ عمومی با عنوان وید یا علف هم شناخته می‌شود در بعضی ایالت‌های آمریکا و در بعضی کشورهای اروپایی نه تنها جرم‌زدایی که هر روز آزادتر و عمومی‌تر شده است. موضوعی به‌شدت مناقشه‌برانگیز که همه سؤال‌های زیادی درباره آن دارند اما کمتر...