پاتوفیزیولوژی افسردگی

تشخیص افسردگی معمولا بر پایه شرح حال بالینی است. اختلال  افسردگی اساس (MDD) با مشخصه خلق و خوی افسرده طی حداقل ۲ هفته و فقدان علاقه یا خشنودی از اغلب فعالیت های روزمره شناسایی می شود. علاوه بر آن، افسردگی با اختلال خواب، اشتها، نقایص شناختی و کاهش انرژی همراه...