نتایج اقتصادی افزایش مدت زمان خواب

بازدیدها: ۱۴خواب طولانی در شب تأثیر کمی بر بهره وری کار و سلامت قلب و عروق دارد. با این حال ، یک چرت کوتاه در طول روز به بهبود بهره وری و رفاه کلی کمک...