اثرات الکل بر مغز

الکل بخصوص به شکل اتیل الکل(اتانول)، جایگاه مهمی در تاریخ بشر حداقل برای 8000 سال دارد.امروزه نیز نوشیدن الکل بطور وسیع ادامه دارد.مشابه با دیگر داروهای آرامبخش-خواب آور الکل در دوز کم تا متوسط اضطراب را برطرف می کند و احساس نشاط و سرخوشی(euphoria) را می دهد.اما الکل همچنین بعنوان...