آیا انسان اشرف مخلوقات است؟

بازدیدها: 234 انسان همواره بر این باوربوده است که از تمام موجودات برتر است.شاید زنبور عسل تمدنی داشته باشد که از انسان پیشرفته تر باشد، اگرچه باید اذعان داشت که زنبور عسل هم برخلاف انسان فرهنگ (culture) ندارد. قدرت سیستم...