انهدونیا (anhedonia)یا ناتوانی در احساس لذت در مغز

انهدونیا یا ناتوانی از احساس لذت در کوران فعالیت‎های لذت‎بخش، به عنوان بخشی از برخی اختلالات سلامت بروز می‎کند. انهدونیا در عین حال یک ویژگی محوری افسردگی تلقی می‎شود. اغلب مردم در برخی مقاطع زندگی خود علاقه نسبت به چیزهایی را که زمانی سبب به هیجان آمدن آنان می‎شد را...