از دست دادن لذت با زوال عقل زودرس در ارتباط است.

بازدیدها: ۳۶مطالعه آنهدونی یا از دست دادن لذت را به شروع زودرس زوال عقل پیوند می دهد. با استفاده از تصویربرداری عصبی علائم آنهدونیا با آتروفی در نواحی مغزی پیشانی و استریاتال مبتلایان به FTD...