گزارش یک مورد بهبودی اختلال شخصیت بدنبال ضربه به سر

بازدیدها: 57 بیمار مردی است ۲۶ساله، متاهل، دارای تحصیلات دیپلم و فرزند دوم خانواده که از دوران کودکی ویژگی هایی چون لج بازی، ناسازگاری و برونگرایی از خصوصیات بارز وی بوده است. از کلاس پنجم ابتدایی شروع به مصرف سیگار...