آیا بیداردرمانی،روش خوبی برای درمان افسردگی است؟

بابک قهرمانی       تجربه نشان داده است که بیدار نگه داشتن بیماران برای ساعات طولانی در پاره‌ای موارد می‌تواند به درمان افسردگی آن‌ها منجر شود. درمان افسردگی با بیدار ماندن بیمار بیدار درمانی به همراه قرار گرفتن در معرض نور شدید و مصرف لیتیوم روشی برای بهبود بیماران...