چگونه ویروس بیماری کرونا (COVID-19) به مغز می رسد؟

بازدیدها: ۳۵ با استفاده از نمونه های بافت پس از مرگ ، تیمی از محققان Charité – Universitäts medizin برلین مکانیسم هایی را که ویروس کرونا می تواند به مغز بیماران مبتلا به COVID-19 برسد...