برچسب: بیماری MS

بیماری ام اس چیست ؟ ۰

بیماری ام اس چیست ؟

نویسنده: مریم صفدری در بیماری اسکلروز چندگانه یا همان MS که کوتاه‌شده‌ی عبارت (Multiple Sclerosis) است، سیستم ایمنی به میلین، ماده‌ای که در اطراف رشته‌های عصبی قرار گرفته و موجب عایق شدن آن‌ها می‌شود، حمله می‌کند و موجب تخریب میلین و آسیب عصبی می‌شود. به‌علت اینکه آنتی‌ژن دقیق یا هدف...

مکانیسم کنترل کننده بیماریMSشناسایی شد ۰

مکانیسم کنترل کننده بیماریMSشناسایی شد

محققان یک مکانیسم جدید از ژن مولتیپل اسکلروز (MS) که از طریق تنظیم اپی ژنتیک شروع میشود را شناسایی کردند.مطالعه یک واریانت ژنتیکی محافظت کننده را گزارش می کند که خطر MS را از طریق یک مکانیسم کاهش می دهد .در حالیکه توالی DNAدر سراسر زندگی فرد یکسان باقی می...