بی‌اختیاری ادرار چیست ؟

بازدیدها: 59 شب ادراری به طور کلی یک بیماری خوش خیم و خودبخود محدود شونده است. بهبودی بخصوص در سن ٧-۵ سالگی و پس َاز ١٢ سالگی رخ می‌دهد. بی‌ اختیاری‌ ادرار به‌ دفع‌ مکرر ادرار در لباس‌ یا رختخواب‌...