بی‌اختیاری ادرار چیست ؟

شب ادراری به طور کلی یک بیماری خوش خیم و خودبخود محدود شونده است. بهبودی بخصوص در سن ٧-٥ سالگی و پس َاز ١٢ سالگی رخ می‌دهد. بي‌ اختياري‌ ادرار به‌ دفع‌ مكرر ادرار در لباس‌ يا رختخواب‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ معمولا به‌ صــورت ‌«شب‌ ادراري‌» است ‌، يعني‌ كودك...