ترامادول (Tramadol)

ترامادول یک داروی مهم است که سوءاستفاده از آن خصوصا در جوانان مشهود است.از اینرو آشنایی با این دارو و اثرات آن حائز اهمیت است. برخي افراد اين دارو را براي رفع مشكلات جنسي به خصوص زود انزالي مصرف مي‌‌كنند در حاليكه به اثرات اعتيادآور آن توجهي ندارند. ترامادول یک...