آیا کودکان هم مممکن است توهم بینایی داشته باشند؟

اسکیزوفرنیای دوران کودکی یک اختلال شدید روانی‌ست که در آن طفل واقعیت‌ها را درست درک نکرده و سوء تعبیر می‌کند. دراین بیماری، تفکر، شناخت، رفتار و پاسخ‌های احساسی وعاطفی کودک دچار اختلال شده و با عوارضی از قبیل توهمات و هذیانات همراه می‌باشد. شکایات و علائم اسکیزوفرنیا می‌توانند از یک...