آیا ایرانی‌ها باهوش هستند یا توهم باهوشی دارند؟!

بازدیدها: 425 اغلب ایرانیان اعتقاد دارند که جزو باهوش ترین مردم جهان هستند و دلایل آنها این است که مفاخر و داشمندان زیادی دارند.ما در کشورمان اغلب به نام پروفسور، دکتر، مهندس و استاد افتخار می کنیم.در صورتیکه دانشمندان بزرگ...