میمون فلج با استفاده از رابط بی‌سیم مغز و ستون فقرات دوباره راه می‌رود

بازدیدها: 59 این دستگاه ضایعه نخاعی را دور می‌زند تا سیگنال‌های مغزی را به سلول‌های عصبی که ماهیچه‌های پا را فعال می‌کند برساند. در یک پیشرفت غیر منتظره یک میمون توانست با کمک ایمپلنت مغزی که به صورت بی‌سیم ارتباط...