برچسب: حافظه

حافظه از دیدگاه علوم اعصاب ۰

حافظه از دیدگاه علوم اعصاب

حافظه فرایندی است که در آن اطلاعات و معلومات کسب شده از محیط  در مغز ذخیره می شود و بعدا بخاطر آورده می شود. حافظه به دو صورت کوتاه مدت(چند ثانیه تا چند ساعت) و بصورت بلند مدت(روزها، ماهها یا سالها) وجود دارد. حافظه کوتاه مدت فرار است و ممکن...

جینکوگل(GINKOGOL) :داروی گیاهی موثر در آلزایمر و زوال عقل ۲

جینکوگل(GINKOGOL) :داروی گیاهی موثر در آلزایمر و زوال عقل

جینکوگل(GINKOGOL): تقویت حافظه و پیشگیری از آلزایمر جینکوبیلوبا  یا با نام ژاپنی Yin-Kwoنام گیاهی است که در طب کهن چینی به وفور از آن استفاده می کردند. قدمت درخت های جینکوبیلوبا در چین به ۲۵۰۰ سال پیش بر می گردد. جینکوگل سبب افزایش جریان خون در سلول های مغزی و...