آیا می‌توان قسمتی از حافظه را پاک کرد؟

پژوهشگران راهی جدید برای مقابله با ترس‌هایی که ریشه در ناخودآگاه ما دارد، یافتند. مطالعات “دانشگاه پزشکی کلمبیا” و “دانشگاه مک گیل” نشان می‌دهد می‌توان برخی خاطرات خاص را پاک کرد بدون اینکه به خاطرات دیگر آسیبی رساند. در طول حوادث عاطفی یا دردناک، خاطرات کدگذاری می‌شوند. آزمایشات انجام شده...