حذف خاطرات بد با استفاده از داروی بیهوشی

بازدیدها: ۶۲۱   خاطرات بدی در ذهن افراد شکل گرفته اند که بیشتر آنها در سنین کودکی در ذهن انسان نقش بسته اند و در حافظه بلند مدت ثبت شده اند و هر چند وقت...