خواب بیشتر از 6.5 ساعت در شب با زوال شناختی همراه است.

بازدیدها: 18 به گفته محققان، افراد مسنی که کمتر از 4.5 ساعت یا بیش از 6.5 ساعت در شب می خوابند و اختلالات خواب را تجربه می کنند، بیشتر در معرض خطر زوال شناختی هستند....