برچسب: خواب دیدن

رویای مرطوب در هنگام خواب دیدن (wet dreams) ۰

رویای مرطوب در هنگام خواب دیدن (wet dreams)

این نوع رویا در هنگام خوابیدن در نوجوانان و یا افرادی که تازه به بلوغ جسمانی رسیده اند مشاهده می شود. رویای مرطوب(خیس) به عبارت ساده زمانی روی می دهد که مایع منی، در هنگام تحریک جنسی در هنگام خواب دیدن تحریک آمیز، از آلت تناسلی خارج می شود. دستگاه...

آخرین اطلاعات درباره خواب دیدن و رویا بصورت علمی ۰

آخرین اطلاعات درباره خواب دیدن و رویا بصورت علمی

خواب دیدن و رویا آینده متعلق به کسانی است که زیبایی رویا هایشان را باور دارند.رویا ها شاید تقدیر را رقم می زنند. شاید مشهورترین رویای  دوره باستان درباره کنستانتین ، امپراتور روم است که در یکی ا ز بزرگترین نبردهای زندگی اش شرکت کرده بود. تعداد سپاهیان دشمن دو...