آیا دارویی برای پاک کردن حافظه مربوط به خاطرات ناگوار وجود دارد؟

آیا در مقام عمل دارویی داریم که بتوانند یک خاطره ناگوار را برای همیشه از ذهنمان پاک کنند؟! در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، جفری میشل، یک آتش‌نشان در بالتیمور آمریکا بود، روزی او شاهد یک تصادف وحشتناک بود، یک خودرو با یک کامیون حاوی لوله‌های فلزی تصادف کرده بود، مسافر...