عدم علاقه یا آپاتی  منجر به  زوال عقل (دمانس) می شود.

یک مطالعه جدید گزارش داد ، افرادی که دچار بی تفاوتی شدید هستند ، به طور قابل توجهی بیشتر در معرض خطر ابتلا به زوال عقل هستند. تحقیقات منتشر شده در مجله Neurology نشان می دهد کسانی که علاقه ای به دنیای اطراف ندارند در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به...