سیستم عصبی مستقل موجود در دم مارمولک: مدلی برای مطالعه ضایعه نخاعی در انسان

دم قطع شده مارمولک احتمالا از یک ذهن مستقل با سیستم عصبی مجزایی برخوردار است. حتی زمانی که دم مارمولک قطع می شود و دیگر به مغز مارمولک مرتبط نمی باشد با این حال، دم قطع شده در پاسخ به محیط بالا و پایین می جهد و حتی می تواند شکارچیان...