دیابت مغزیThe diabetic brain

مصرف شکر یا مواد قندی فرد را به سمت دیابت مغزی یا دیابت نوع 3 میبرد.تحقیقات اخیر دانشمندان نشان داده است که آلزایمر و دمانس (زوال عقل) بویژه دمانس عروقی در افرادی که از رژیم قندی زیاد استفاده می کنند بیشتر است.اثرات دیابت بر تفکر و حافظه و شناخت (cognition)...