درمان جدید رژیم غذایی برای صرع

بازدیدها: ۲۶ اولین آزمایش بالینی یک روش درمانی جدید برای کودکان و بزرگسالان مبتلا به صرع شدید که توسط محققان UCL توسعه یافته و براساس رژیم کتوژنیک ساخته شده است ، با موفقیت انجام شد....