ساوانت ها: ابر نابغه ها؟

یکی از ساوانت ها پسری ۹ ساله ای بود که گلوله ای به جمجمه اش اصابت کرد. بر خلاف نگرانی پزشکان او نمرد.اما آسیب شدید به سمت چپ مغزش سبب فلج نیمه راست بدنش شد و او را برای همیشه کر و لال کرد.اما گلوله اثر عجیب دیگری هم داشت....