تغییر ساختار های سیناپسی مغز پس از بیهوشی طولانی مدت

بازدیدها: 15 17 فوریه 2021 بیهوشی طولانی مدت ، بدون توجه به سن ، به طور قابل توجهی ساختار سیناپسی مغز را تغییر می دهد. بیهوشی طولانی مدت ، همچنین به عنوان کما شناخته می شود ، یک روش نجات...