شستشوی مغزی یا کنترل فکر

شستشوی مغزی یا کنترل فکر Brain washing  or thought control  شستشوی مغزی استفاده از  تجربیات عصب شناسی  و روش های مختلف روان شناسانه برای تغییر باورها و افکار است. از شستشوی مغزی در بازسازی سیاسی، انقلاب فرهنگی، گرفتن اطلاعات از اسرای جنگی، شکنجه مخالفین سیاسی، گروگان گیری، حملات تروریستی ، تبلیغات...