شست و شوي مغزي Brain washing

منابع معتبرمحدودی در زمینه شست و شوی مغزی  وجود دارد. یکی از آنها کتاب شست وشوي مغزي (علم کنترل فکر) نوشته کاتلين تيلور، تحصيل کرده دانشگاه آکسفورد است. خانم تيلور نيز با همه تلاشش در تحليل همه جانبه خود در اين کتاب نتوانست ثابت کند که شست وشوي مغزي اصطلاحي...