عالی ترین بخش مغز:لوب فرونتال و کورتکس جلوی پیشانی(prefrontal)

لوب فرونتال و کورتکس جلوی پیشانی(prefrontal) قشر جدید قطعه فرونتال نقش خاصی در فعالیت های حرکتی،قضاوت و پیش بینی و تعیین حالت یا ظاهر فرد را دارد. ناحیه حرکتی اولیه primary motor area این ناحیه بر اساس ایجاد پاسخ های حرکتی در یک حد آستانه کم از تحریک الکتریکی شناخته...