برچسب: علوم اعصاب

حافظه از دیدگاه علوم اعصاب ۰

حافظه از دیدگاه علوم اعصاب

حافظه فرایندی است که در آن اطلاعات و معلومات کسب شده از محیط  در مغز ذخیره می شود و بعدا بخاطر آورده می شود. حافظه به دو صورت کوتاه مدت(چند ثانیه تا چند ساعت) و بصورت بلند مدت(روزها، ماهها یا سالها) وجود دارد. حافظه کوتاه مدت فرار است و ممکن...

آخرین اطلاعات درباره خواب دیدن و رویا بصورت علمی ۰

آخرین اطلاعات درباره خواب دیدن و رویا بصورت علمی

خواب دیدن و رویا آینده متعلق به کسانی است که زیبایی رویا هایشان را باور دارند.رویا ها شاید تقدیر را رقم می زنند. شاید مشهورترین رویای  دوره باستان درباره کنستانتین ، امپراتور روم است که در یکی ا ز بزرگترین نبردهای زندگی اش شرکت کرده بود. تعداد سپاهیان دشمن دو...