برچسب: علوم اعصاب

0

حافظه از دیدگاه علوم اعصاب

بازدیدها: 41 حافظه فرایندی است که در آن اطلاعات و معلومات کسب شده از محیط  در مغز ذخیره می شود و بعدا بخاطر آورده می شود. حافظه به دو صورت کوتاه مدت(چند ثانیه تا چند ساعت) و بصورت بلند مدت(روزها،...

2

آخرین اطلاعات درباره خواب دیدن و رویا بصورت علمی

بازدیدها: 766 خواب دیدن و رویا آینده متعلق به کسانی است که زیبایی رویا هایشان را باور دارند.رویا ها شاید تقدیر را رقم می زنند. شاید مشهورترین رویای  دوره باستان درباره کنستانتین ، امپراتور روم است که در یکی ا...