رابطه چرت زدن های کوتاه مدت و کم خوابی

بازدیدها: 12“محققان علاقه مند به درک نقایص شناختی مرتبط با کم خوابی هستند. در این مطالعه ، این سوال مطرح بود که آیا یک چرت کوتاه در دوران محرومیت می تواند این نقایص را کاهش...