معرفی علوم اعصاب محاسباتی

بازدیدها: 126 علوم اعصاب محاسباتی (Computational neuroscience) مطالعه عملکرد مغز در پردازش خصوصیات ساختاری است که سیستم عصبی را تشکیل می‌دهند، می باشند. از جمله زمینه‌های علمی وسیع و گسترده بین رشته‌ای که شاخه‌های علمی متنوعی همچون علوم اعصاب، علوم...