چرا موازی سازی در مغز عملکرد آنرا نسبت به هوش مصنوعی بالاتر برده است؟

نوشته liqun Luo پروفسور نوروبیولوژی دانشگاه استنفورد 12 آوریل 2018 مغز پیچیده است.در انسان مغز از حدود 100 بیلیون نورون و 100 تریلیون اتصالات عصبی تشکیل شده است.مغز انسان اغلب با سیستم پیچیده دیگری که قدرت حل مساله بالایی دارد یعنی کامپیوتر دیجیتال مقایسه می شود.هر دوی آنها، مغز و کامپیوتر...