چگونه دوپامین در هوشیاری  نقش دارد

بازدیدها: 12 بدون شک آگاهی مهمترین موضوع علمی است که وجود دارد. بدون آگاهی ، به هر حال هیچ علمی وجود نخواهد داشت. اما در حالی که همه ما می دانیم هوشیاری چگونه است –...