آیا نوروتراپی روش درمانی  موثری است ؟

چند سالی است که روشهای درمانی بیوفیدبک، نوروفیدبک و مانند آن در درمان بیماری های مغز و اعصاب مورد استفاده قرار می گیرد و درباره آن تا حدودی اغراق می شود.آیا این روشها به درستی در مواردی مانند درمان اعتیاد می تواند موثر باشد؟ نوروتراپی مجموعه ای از روش های...