نوروسایکولوژی حافظه

بررسی مبنای عصبی حافظه با بیماری با نام اختصاری اچ.ام. آغاز شد.اچ. ام. از تشنج هاي فراگير صرعي كه با وجود دوز بالاي دارو از نظر تعدد و شدت به نحو فزاينده اي بدتر مي شد، رنج مي برد. ويليام اسكويل در 23 آگوست 1953 به قطعه برداري دو طرفه...