کشف کلاس جدیدی از سلول های حافظه در مغز

بازدیدها: 21محققان جمعیت جدیدی از سلولهای عصبی در ناحیه تمپورال را شناسایی کرده اند که ادراک صورت را به حافظه طولانی مدت مرتبط می کند. مدت هاست که دانشمندان بیهوده بدنبال دسته ای از سلول...