آیا ایرانی‌ها باهوش هستند یا توهم باهوشی دارند؟!

بازدیدها: 453 اغلب ایرانیان اعتقاد دارند که جزو باهوش ترین مردم جهان هستند و دلایل آنها این است که مفاخر و دانشمندان زیادی دارند.ما در کشورمان اغلب به نام پروفسور، دکتر، مهندس و استاد افتخار...