آیا افراد نابینای مادرزاد کمتر دچار اسکیزوفرنی می‌شوند؟

در سال ۲۰۱۸، در مطالعه‌ای که تحت هدایت پژوهشگری به‌نام ورا مورگان از دانشگاه استرالیای غربی انجام شده بود، تقریبا نیم میلیون کودک متولدشده بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۱ مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج این مطالعه نیز ارتباط منفی مذکور را تقویت کرد. نابینایی مادرزادی اغلب درنتیجه‌ی عفونت‌، آسیب...