اثر داروی ریتالین بر کورتکس پره فرونتال پریمات ها(انسان و میمون)

Views: 173

Image result for ‫ریتالین و مغز‬‎

ریتالین حتی در دوز هایی که توجه را افزایش می دهند نیز اثری بر کورتکس پره فرونتال (PFC)ندارد.بنابر این این فرضیه که کورتکس پره فرونتال کودال ناحیه ای از مغز است که برای توجه (attention) ضروری است و جایگاه اصلی عملکرد ریتالین می باشد مورد سوال است.

برای تحقیق در این مورد محققان جمعیت بزرگی از نورونها در ناحیه PFC را در دو میمون ماکاک که یک تکلیف توجه بینایی به آنها داده شد را ثبت کردند. ملاحظه شد هچ اثری بر PFC نداشت.

این نتایج منفی مشکلاتی را در ترجمه تحقیقات پیش بالینی از جوندگان به پریمات های غیر انسان را در بر دارد.

ریتالین مهمترین داروی مورد استفاده در سراسر جهان برای اختلالات توجه می باشد.به نظر می رسد ریتالین انتقال عصبی کاتکول آمینی را در مغز تعدیل می کند.مطالعات انجام شده بر روی جوندگان جایگاه عمل ریتالین را در کورتکس پره فرونتال مغز دانسته اند.

نتایج مطالعه نشان داد که اثرات رفتاری مثبتی که از ریتالین در پریمات ها شامل انسان مشاهده شد از طریق تغییر فعالیت بخش کودال lateral PFC ایجاد نشده است.ریتالین ممکن است فعالیت شناختی را از طریق تعدیل فعالیت نورونی در نواحی دیگر شبکه توجهی در مغز پریمات ها را به انجام رساند.

منبع: eNeuro, February 2019

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *