عالی ترین بخش مغز:لوب فرونتال و کورتکس جلوی پیشانی(prefrontal)

Views: 7409

لوب فرونتال و کورتکس جلوی پیشانی(prefrontal)

قشر جدید قطعه فرونتال نقش خاصی در فعالیت های حرکتی،قضاوت و پیش بینی و تعیین حالت یا ظاهر فرد را دارد.

ناحیه حرکتی اولیه primary motor area

این ناحیه بر اساس ایجاد پاسخ های حرکتی در یک حد آستانه کم از تحریک الکتریکی شناخته شده است.این ناحیه در شکنج پیش مرکزی به انضمام دیواره قدامی شیار مرکزی و قسمت قدامی لوبول پاراسنترال در سطح داخلی نیمکره ها قرار گرفته است.این قشر ناحیه ۴ برودمن است.تحریک الکتریکی ناحیه حرکتی اولیه سبب انقباض عضلانی می شود که بطور عمده در طرف مقابل بدن می باشد.

نواحی حرکتی مکمل و کمربندیsupplementary and cingulate motor area

ناحیه حرکتی مکمل ویک ناحیه حرکتی کمربندی با تحریک قشر در پریمات ها اجمله انسان شناسایی شده است.ناحیه حرکتی مکمل قسمتی از ناحیه ۶ است که در سطح داخلی نیمرکه قرار دارد.ناحیه حرکتی کمربندی در کورتکس مجاور نیمه قدامی شیار کمربندی قرار دارد.افزایش جریان خون در ناحیه حرکتی مکمل می توان در زمان فرایند های ذهنی قبل از انجام حرکات نشان داد.ناحیه کمربندی قدامی فعالیت زیاد را در طی پیش بینی حرکتی و وظایف ادراکی خالص مهار می کند.

– ناحیه پیش حرکتی premotor area

ناحیه پیش حرکتی منطبق با ناحیه ۶ برود من است.در قدام ناحیه حرکتی اولیه در سطح خارجی نیمکره قرار گرفته است.ناحیه پیش حرکتی در اعمال حرکتی بعنوان یکی از منابع راههای پیرامیدال و سایر راههای پایین رونده و بوسیله اثرش بر قشر حرکتی اولیه شرکت دارد.ناحیه ۶ از جمله ناحیه حرکتی مکمل برنامه هایی برای اعمال حرکتی که برای حرکت ارادی ماهرانه ضروری است هم زمانی که یک برنامه جدید ایجاد می شود و هم زمانی که برنامه آموخته شده قبلی تغییر می کند تهیه می نماید.

میدان چشمی فرونتال frontal eye field

در قسمت پایین تر ناحیه ۸ در روی سطح خارجی نیمکره قرار گرفته است و حرکات هماهنگ ارادی چشم ها را کنترل می کند.

قشر جلوی پیشانی prefrontal cortex

وسعت زیادی از قشر در قطعه فرونتال که بر اثر تحریک پاسخ های حرکتی ایجاد نمی کند تحت عنوان قشر ارتباطی قرار می گیرد.این ناحیه قطب فرونتال را در بر می گیرد.این ناحیه منطبق بر نواحی ۹-۱۲ برودمن است و در پریمات ها و به خصوص انسان تکامل زیادی یافته است.قشر پره فرونتال از طریق فاسیکو لهای ارتباطی با قشر قطعه های پاریتال، تمپورال و آکسی پیتال ارتباطات وسیعی دارد و به این ترتیب تجربیات حسی موقت و ذخیره اطلاعات ناشی از تجارب گذشته دسترسی دارد.همچنین ارتباطات دو طرفه با جسم آمیگدالوئید در قطعه تمپورال و هسته مدیو دورسال تالاموس دارد و سیستمی را تشکیل می دهد که واکنش های موثر را دربرابر وضعیت های کنونی بر اساس تجربیات گذشته تعیین می نماید.قشر جلوی پیشانی همچنین رفتار را کنترل می کند و این کنترل را بر اساس قوای ذهنی بالاتری مثل قضاوت و پیش بینی انجام می دهد.قسمت خارجی سطح اوربیتال قطعه فرونتال بعنوان قشر ارتباطی برای بویای ذکر شد.

قشر پره فرونتال می توان بوسیله تومورهای آن ناحیه یا جراحت های سوراخ کننده ویا عمل لوکوتومی پره فرونتال (یا لوبوتومی) که بوسیله egas moniz در سال ۱۹۳۵ معرفی شده است آسیب ببیند.این عمل جراحی ساده که ارتباطات بین تالاموس ها و قشر های سطوح اوربیتال قطعه های فرونتال را مختل می کند در گذشته برای درمان اختلالات روانی بکار برده می شد.فرد با نقص دو طرفه عمل قشر پره فرونتال معمولا نسبت به سایرین خشن و بی ملاحظه است ظرفیت پذیرفتن نصیحت را ندارد و نمی تواندنتایج کلمات و رفتار تند ونسنجیده خودرا بداند.

(مورد فیناس گیج نیز آسیب به لوب پره فرونتال بود)

بیمار دیگر از نگرانی یا افسردگی یا حتی درد شدید رنج نمی برد اما هیچ نوع نقص در آگاهی از درد وجود ندارد.

-ناحیه زبان(بروکا)

ناحیه ادای کلمات است که قسمت های اپرکولار و مثلثی(تری انگولار) شکنج فرونتال تحتانی را که منطبق بر نواحی۴۴ و۴۵ برودمن است اشغال می کند ناحیه زبان در نیمکره چپ قرار دارد.

تمام مسیرهای عصبی در نهایت به لوب فرونتال ختم می شوند.

لوبهای فرونتال رفتارمان را با توجه به زمان و مکان کنترل می کند.لوب فرونتال بافتی است که در جلوی شیار مرکزی قراردارد.این ناحیه وسیع ۳۰ تا ۳۵ درصد از نئوکورتکس را در بر می گیرد.و چهار بخش مختلف دارد:

Primary motor

Prefrontal

Premotor

Anterior cingulate

کورتکس پره فرونتال(PFC) ناحیه ای مقابل ناحیه حرکتی،پیش حرکتی و کورتکس سینگولا قرار گرفته است.

ناحیه پره فرونتال وودی مهمی از سلولهای دوپامینی مزولیمبیک در تگمنتوم دریافت می کنند.این ورودی مدولاتوری یک نقش مهم در تنظیم اینکه نورونهای پره فرونتال چگونه به محرکها پاسخ می دهند بازی می کنند شامل محرکهای استرس زا و حالات هیجانی. اختلالاتی که در این پروجکشن بوجود می آید نقش مهمی در اسکیزوفرنی و اعتیاد دارد.در نخستی ها (پریمات ها) ناحیه پره فرونتال سه ناحیه مشخص دارد:

۱.Dorsolateral profrontal cortex(DLPFC): ناحیه ۹ و ۴۶ که ارتباطات معکوس با نواحی پوزتریور پاریتال و شیار تمپورال فوقانی دارند.

۲.ناحیه Orbitofrontal cortex(OFC):نواحی ۴۷ و بخش های لترال ۱۱و۱۲و ۱۳ است و ورودی از تمام مودالیته های حسی دارد.آورانهای OFC ازلوب تمپورال شامل نواحی شنیداری از زیروس تمپورال فوقانی نواحی بینایی از کورتکس اینفرو تمپورال و نواحی زیر قشری آمیگدال دریافت می کند.ناحیهOFC بصورت زیر قشری به آمیگدال و هیپوتالاموس روجکشن می یابد و مسیری برای تاثیر سیستم عصبی اتونوم که فشار خون ، تنفس و غیره را کنترل می کند را فراهم می کند.این تغییرات فیزیولوژیک برای پاسخ های هیجانی مهم هستند.

۳.ventromedial Prefrontal cortex (VMPFC) : نواحی برودمن ۱۰،۱۴و ۲۵ و بخش های مدیال نواحی ۱۱و۱۲و۱۳ و بخش قدامی ناحیه ۳۲ را اشغال می کند و ارتباطات قشری از DLPFC، کورتکس سیگنولای خلفی و کورتکس گیجگاهی مدیال دریافت می کند.

ناحیه anterior cingulate cortex (ACC)

به عنوان بخشی از لوب لیمبیک به شمار می رفت.اما حضور نورونهای von economo منجر به این ایده شد که ان یک بخش از نئوکورتکس باشد.ACC شامل نواحی ۲۴ و بخش از ۳۲ برودمن است و ارتباطات دو طرفه با کورتکس پره فرونتال، حرکتی و پیش حرکتی و اینسولا دارد.

کانکتوم و کورتکس فرونتال

تحقیقات جدید در مورد ارتباطات و کانکتوم ها نشان داده است که نواحی لوب فرونتال در شبکه های عصبی قشری نقش مرکزی دارند. مهمترین شبکه ای که مورد مطالعه قرار گرفته است default network است که فعالیت مغز را در حال استراحت نشان می دهد.این شبکه در خلال task های هدایت شده مانند تفکر در مورد گذشته یک فرد(حافظه اتوبیوگرافی) تفکر درباره آینده و یا وقتی ذهن می پرسد می باشد.

کورتکس پره فرونتال در تعداد زیادی از شبکه های عصبی قشری که درگیر رفتارهای هیجانی هستند نقش دارد.WMPFC یک نقش ویژه در این شبکه ها دارد و اختلال آن منجر به اختلال خلق(mood) می شود.لوب فرونتال ارتباطات وسیعی با نواحی دیگر قشری دارد که می تواند اعمال بخش های کورتکس خلفی را کنترل کنند.مانند نقش آنها در درک بینایی و تصور ذهنی

مهم ترین نیازهای اساسی از یک task که بیماران لوب فرونتال با ان مواجهند شامل برنامه ریزی و انتخاب ارز بین چندین انتخاب و نادیده گرفتن محرکهای دیگر و اصرار در انجام یک کار

لوب فرونتال حاوی کنترل سیستمی است که استراتژی رفتاری در پاسخ به اشاره های(cue) داخلی و خارجی می باشد.اینها اعمال اجرایی می باشند.

در اعمال لوب فرونتال asymmetry وجود دارد.

۶ دیدگاه‌

 1. افروز گفت:

  با عرض سلام. لطفا منبع و مقالات معتبر برای بیانات ارزشمندتان معرفی می‌فرمایید. با تشکر فراوان

 2. Dr.vosta گفت:

  your-name
  زهرا موحدنسب

  your-email
  zahramovahednasab@gmail.com

  your-subject
  ارتباط پری فرونتال و سه لوب دیگر

  your-message
  سلام آیا منبعی دارید که بشه درباره ارتباط پره فرونتال و PTOمطالعه کرد

 3. لیلی واتر گفت:

  عالی بود مطلب ممنونم واقعا

 4. کیان علیزاده تبریزی گفت:

  بسیار عالی بود. من نوروتراپی انجام میدم و از این مطالب انتخابیتون لذت بردم. ممنون
  اگه براتون مقدور باشه روش تجزیه و تحلیل Brain Map رو با مثال توضیح بدین.🙏🌹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *